Teknikplattform

Vår kärnverksamhet ligger inom kundservice och vår IT-avdelnings primära syfte är att upprätthålla en hög driftsäkerhet och leverans i våra uppdrag. Detta gör vi med hjälp av flera olika stödsystem, som vi kan anpassa helt utifrån dina och våra behov!

Vi har ett långtgående engagemang och kompetens i vår kärnplattform. Vi sköter daglig drift, utveckling och underhåller plattformen för våra egna och kunders behov. Vi agerar även som experter till andra bolag där den egna kompetensen saknas.

Vi är certifierade partners med Genesys för att återförsälja, supportera och anpassa Genesys PureConnect samt Genesys Cloud.


Följ oss