Skip to main content

Visselblåsning

Visselblåsarfunktionen är ett led i Senzums arbete med att motverka förekomst av korruption och andra allvarliga oegentligheter i verksamheten.

Anmälan

Anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras öppet eller anonymt av medarbetare eller av någon utanför Senzums organisation. Anmälan sker via formuläret nedan.

Din anmälan behöver innehålla sådana uppgifter som gör det möjligt att avgöra om ärendet ska hanteras av visselblåsarfunktionen eller lämnas till annan befattningshavare eller instans.

Anmälans innehåll 

  • Så tydlig beskrivning som möjligt av vad iakttagelserna gällande oegentligheter består av.
  • Ange vem/vilka iakttagelsen gäller.
  • Eventuella underlag för iakttagelsen kan bifogas anmälan.

En anmälan till visselblåsarfunktionen måste ske i god tro och får inte ske i syfte att misskreditera någon eller för egen vinning. Den som avsiktligt lämnar oriktiga uppgifter kan själv göra sig skyldig till brottslig gärning.

OBS! All information som delges i detta formulär lämnas anonymt till Senzum HR. Dock kommer din dators externa IP-adress lagras av systemtekniska skäl.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.