Felanmälan Witt

Innehavare

För att få återkoppling i ärendet måste e-post och/eller mobiltelefon fyllas i
För att få återkoppling i ärendet måste e-post och/eller mobiltelefon fyllas i

Produkt

OM din produkt inte kan väljas i listan, ange korrekt Modell, Serienummer och Servicenummer i fältet "Felbeskrivning"
Var produkten är köpt: namn, ort.
När produkten är köpt. åååå-mm-dd.
Beskriv felet så noggrant som möjligt. max 400 tecken.
max 400 tecken.
Godkännande av villkor *
  • Inget fel kan konstateras.
  • Felaktigheten beror på felaktig installation, felaktig hantering, ovarsamhet eller bristande underhåll & rengöring.
  • Produkten använts till annat än vad den är till för.
  • Produkten tidigare reparerats av ej behörig personal och/eller med annat än originaldelar.
  • Produktens försäkring ej täcker enligt gällande försäkringsvillkor.
  • Ej garanti enligt gällande lagstiftning.
Witt Sverige AB - Tel. 08 5250 8480 - Web: www.wittsverige.se - E-post: info@wittsverige.se