Teknisk Support

Tänk om vi kunde tänka om och göra allt mycket smartare? Så brukar det se ut när vi startar upp ett nytt samarbete med ett företag som vill förbättra sin support för sina kunder. Vi har färdiga supportlösningar med beprövade flöden, SLA-nivåer, rapportering och upplevd kundnöjdhet som följd. Vi anpassar dock gärna varje projekt så vi lättare når målen med varje samarbete.

Att endast svara på t.ex. supportsamtal och e-mail utan innovativa processer och målsättning är sannolikt inte rätt längre.


Känner du igen dig i följande utmaningar; Krångliga konsumentköplagar, för hög NFF (No fault found), för lång TAT (turn-around-tid), för många serviceordrar där fälttekniker åker i onödan, för dålig kontroll och uppföljning av reservdelar, för lite fokus på merförsäljning, för många supportärenden som kommer tillbaka, inkonsekventa reklamationsbeslut eller för mycket manuell handpåläggning.


Samtliga ovan utmaningar är vår bakgård. Det är precis här ni kan dra nytta av våra utvecklade processer. Vi har utvecklat både system, processer och know-how för att avhjälpa kundens samtliga frustrationer, minska kostnaden för hanteringen och öka lojalitet till ditt varumärke.

Idag outsourcar stora internationella och mindre stora bolag sin supporthantering till oss. I vissa fall arbetar vi gemensamt med supporthanteringen. Du väljer själv fördelning av ansvaret.

En vinst för oss som specialiserat oss inom detta är när vi konstaterar kostnadsbesparingar upp till 30% och där vi samtidigt generar en marknadseffekt som syns i både ökad kundnöjdhet om 15% och större lojalitet för varumärket.