Senzum Field Service

Att på nordisk basis skapa en lätt och rätt lösning för tillverkare, återförsäljare, grossister, produktanvändare och serviceföretag avseende säljgenererande teknisk service samt installation av kommersiell kyla, värmepumpar, storkök, vitvaror och annan teknisk utrustning.

 

 

 

 

ETT AVTAL – FYRA LÄNDER

Vi täcker Sverige, Norge, Danmark, Finland – ett avtal med oss är nyckeln till tekniskt auktoriserad säljgenererande service. En kontaktpunkt för felanmälan för hela Norden levererar en trygg grund för Ert försäljningsarbete.

EN FAKTURA FÖR HELA NORDEN

Total kontroll på kostnad, funktion, produktkvalitet, ledtider, reservdelsåtgång genom veckovis/månadsvis fakturering. Statistik enligt i förväg valda rapportmallar.
Via standardfaktura, e-faktura, EDI
– Ni väljer och vi genererar.

 

ENKELT, DIREKT OCH PROFESSIONELLT MED AUKTORISERADE TEKNIKER

Rätt tekniker på rätt plats.
Vårt system hanterar på ett förbestämt sätt Er order till det närmsta serviceföretaget och dess tekniker. Serviceföretaget notifieras och teknikern har tillgång till ordern i samma stund er beställning skickas.

Vi har de auktoriserade teknikerna – men framförallt har vi säkerställt att servicen kommuniceras från början till slut. Varje order övervakas, följs upp av vår personal och säkerställer att slutkund erhåller rätt information.
Tillvägagångssättet är nytt och helt unikt.

 

MERVÄRDEN MED SENZUM FIELD SERVICE

  • Vi kan integrera utvald realtidsdata från vårt system till Ert.
  • Vi följer upp varje ärende för att säkerställa att det vi lovar hålls.
  • Vi kan erbjuda kundsupport av de produkter vi utför service på.
  • För att säkerställa hur Era kunder upplever utförd service kan vi erbjuda uppföljande nöjd kund samtal.
  • Vår kompetens kring service och installation kan användas i rådgivande syfte för att säkerställa att ni kan ägna er åt Er kärnverksamhet.
  • Jourservice avseende kommersiell service.
  • Teknikerrapporter på engelska för internationella kunder.
  • Kunderna vars maskiner är trasiga får redan vid felanmälningstillfället en länk som dem kan kommunicera med både det utförande serviceföretaget och se all kommunikation.