Hyr istället för att bolagisera din etablering i Spanien

Vill du erbjuda dina chefer och medarbetare att arbeta från Malaga? Nu kan du det genom att hyra in dig i befintlig verksamhet på solkusten och få din egen avdelning.

Senzum erbjuder ett utlands-koncept som bygger på att personal skall kunna fortsätta arbeta som vanligt i sin yrkesroll, men få möjligheten att arbeta från Malaga. Yrkesrollerna begränsas inte till vissa branscher utan snarare där arbetet till största del utförs med hjälp av dator och telefon.

Huvudsakliga fördelar är;

För den anställde
1. Utövar fortsatt sin yrkeskompetens trots utlandsflytt (i minst 6 månader för att undvika dubbelbeskattning)
2. Närheten hem (4,5 timmar) om man vill hem för jobb eller i privata intressen
3. Bor med 300+ soldagar och intill kristallklara medelhavet
4. Är trygg i ”relocation- & introprogram”

För företaget
1. Undviker bolagisering, myndighetskrav och certifieringar
2. Erbjuder en internationalisering inkl. möjligheten att rekrytera européer
3. Höjer attraktionskraften och stärker employer branding
4. Genererar lägre kostnader och förbättrar resultatet
5. Förberedd och startklar arbetsplats i komplett kontorsmiljö med bra standard och anpassningsbar infrastruktur

Varje företag har sina förutsättningar avseende IT-kommunikation, affärssystem och dylikt. Dessa samordnas för varje företag som etableras i vår verksamhet. Att vi t.ex. erbjuder nätverksgolv, verifierad internetkapacitet och fingerprint access till våra lokaler gör att vi har bra förutsättningar att möta ert behov. Vidare har vi upparbetat lokala rutiner kopplat till HR, anställningsavtal, tidregistrering, hälsocertifieringar, operativa certifieringar etc. Detta gör att ni kan ta del av all administration som krävs för att bedriva er verksamhet i Spanien.

Kontakta oss för mer info.