Vi är ledningen och talespersonerna här på Senzum. Vi är ansvariga gentemot personal, kunder, partners och intressenter. Vårt mål är att alltid vara längst fram avseende kommunikation och service till förmån för våra kunder och slutkunder. Om du har frågor så hör gärna av dig till oss, det är viktigt att vi får ta del av dina idéer och åsikter.