2014

Bolaget allierar sig med en av världens starkaste molnlösningar inom ärenderegistrering och servicedesk. Som auktoriserad partner till Freshdesk och Freshservice så agerar Senzum som Nordisk återförsäljare av samtliga tjänster. Största anledningarna till detta val var funktionerna inom "roligare ärendehantering" och intuitiva self service produkter. Detta året är även "supervalåret" vilket innefattar både val till Europaparlamentet och val till Riksdagen, kommun-, och landstingsfullmäktige. I båda valen ansvarar Senzum för att bygga upp och drifta kundservice för allmänheten.