2011

Bolaget namnändrar och byter varumärke. Det nya varumärket är Senzum. Namnet betyder summan av förnuftet och indikerar en nyfikenhet i all ny teknologi inom kommunikation och kundservice. Likaså logotypen bjuder i till tankar om samarbete och gemensam utveckling. Detta är året då vi också börjar bedöma, logga och följa upp fukt- och stötskador för bättre kundupplevelse och kontroll.