2010

Bolaget certifierar sig inom Interactive intelligence produktportfölj och blir i samma andetag en Elite partner till globala Interactive intelligence. Från denna stund så har vi rätten att erbjuda företag i Norden ett världsledande kontakt-center system för deras respektive inhouse organisationer. Detta år startar också bolaget en farmaceutisk kundsupport för ett vårdbolag. I tillägg är det också valår och bolaget agerar förlängd arm till Valmyndigheten och ansvarar således för kundservice till allmänheten. Detta är året då våra uppdragsgivare började kravställa sociala medier som en officiell kanal för supporthantering.