2001

Bolaget vinner en viktig upphandling vilket leder till en teknisk support, denna gång utvidgad till Nordisk basis. För första gången får bolaget en möjlighet att agera ett viktigt smörjverk avseende eftermarknadsservice av konsumenter, företagskunder, återförsäljare, operatörer och serviceverkstäder.