1994

Bolaget grundades och verksamheten består av en teknisk support för ett stort varumärke i Sverige. Fler och fler bolag hade en växande huvudbry kring hur man ska kommunicera med omvärlden utifrån ett kundserviceperspektiv.

2001

Bolaget vinner en viktig upphandling vilket leder till en teknisk support, denna gång utvidgad till Nordisk basis. För första gången får bolaget en möjlighet att agera ett viktigt smörjverk avseende eftermarknadsservice av konsumenter, företagskunder, återförsäljare, operatörer och serviceverkstäder.

2009

Vår uppdragsgivare vinner pris som Sveriges bästa kundservice och vi får blodad tand. Vi utvecklar också ett Nordiskt reklamationshanteringssystem som implementeras hos över 2000 återförsäljare av tekniska produkter. Hej då allt faxande. Välkommen istället till webben inkl. statistik och kontroll på reklamationer och verkstadsärenden. Vid det här laget har bolaget också ökat outsourcingverksamheten inom segment såsom finans, postorder och bygghandel.

2010

Bolaget certifierar sig inom Interactive intelligence produktportfölj och blir i samma andetag en Elite partner till globala Interactive intelligence. Från denna stund så har vi rätten att erbjuda företag i Norden ett världsledande kontakt-center system för deras respektive inhouse organisationer. Detta år startar också bolaget en farmaceutisk kundsupport för ett vårdbolag. I tillägg är det också valår och bolaget agerar förlängd arm till Valmyndigheten och ansvarar således för kundservice till allmänheten. Detta är året då våra uppdragsgivare började kravställa sociala medier som en officiell kanal för supporthantering.

2011

Bolaget namnändrar och byter varumärke. Det nya varumärket är Senzum. Namnet betyder summan av förnuftet och indikerar en nyfikenhet i all ny teknologi inom kommunikation och kundservice. Likaså logotypen bjuder i till tankar om samarbete och gemensam utveckling. Detta är året då vi också börjar bedöma, logga och följa upp fukt- och stötskador för bättre kundupplevelse och kontroll. 

2014

Bolaget allierar sig med en av världens starkaste molnlösningar inom ärenderegistrering och servicedesk. Som auktoriserad partner till Freshdesk och Freshservice så agerar Senzum som Nordisk återförsäljare av samtliga tjänster. Största anledningarna till detta val var funktionerna inom "roligare ärendehantering" och intuitiva self service produkter. Detta året är även "supervalåret" vilket innefattar både val till Europaparlamentet och val till Riksdagen, kommun-, och landstingsfullmäktige. I båda valen ansvarar Senzum för att bygga upp och drifta kundservice för allmänheten.

2015

Kommunikation via video börjar bli bra på riktigt och estimeras att ta över mycket av telefonins funktion. Senzum blir utsedd till Premium partner i Norden avseende Vidyos hela tjänsteutbud. Möjligheten att erbjuda krypterad video med kvalitet upp till 4K är på plats. Att tekniken kan nyttjas oavsett operativsystem eller enhet gör att målgruppen blir bredare för bolaget. Vidare passar tjänsten in bra som komplement till bolag som vill integrera video i sin kundserviceorganisation. Senzum förvärvar Scandinavian Service Solutions AB som snabbt namnändras till Senzum Field Service AB. Verksamheten är nu kompletterad till en komplett eftermarknadsportfölj inkluderat distans-support, på-platsen-support samt smartare verktyg i molnet. Senzum nära fördubblar koncernens omsättning.

2016

Milstolpe. Senzum internationaliseras genom etablering i Spanien. Ett analysprojekt om drygt ett år tar slut och som ger grönt ljus till ett genomförandeprojekt. Spanien och Malaga är regionen som valet faller på, av alla Europeiska alternativ. Att ca. 140 nationaliteter finns i regionen underlättar bolagets dröm att kunna täcka en hel-europeisk kundsupport. Detta kontor samverkar tillsammans med kontoret i Sverige, sömlöst genom en virtualiserad organisation och med hjälp av smartare system. Innovation, kundkvalitet och lägre kostnadsmassa skall infrias. Denna knepiga ekvation går ihop endast genom att inte göra som förr. Gör aldrig som de andra. Tänk smartare.