Senzum är en av Nordens främsta verksamheter avseende tjänster inom kundservice och eftermarknad. Vi ansvarar alltså för operativ drift av företags kundservice. Det innebär att istället för att samtal, mail, chat och andra interaktioner kommer till vår uppdragsgivare, så kommer de till oss för bearbetning. Vidare har vi certifierat oss och blivit experter på effektiva systemstöd inom kontakt-center, ärendehantering, chat/cobrowsing och video vilket vi återförsäljer där tillverkare ofta är globalt ledande aktörer. Vårt senaste tillskott i vår tjänsteportfölj är fältservice där vi byggt upp en egen nationell fältservicekår som reparerar och underhåller tekniska produkter. Bolaget startade sin verksamhet 1994 och har jobbat på Nordisk basis sedan 2001
 

Vi utvecklar ständigt vår kunskap, våra processer och verktyg för att bidra till att våra uppdragsgivare stärker sin position på marknaden. Vi når ofta målen med att öka kundnöjdhet eller användarvänlighet med i snitt 15% och lyckas kostnadsoptimera verksamheter med 10%-40%.

Vår personal och dess kompetens är det viktigaste vi har. Således är vi upptagna med att ha skoj på jobbet! Vi hjälper och guidar varandra i syfte att höja kunskap och kreativitet. våra värderingar är kompletterande stöttepelare i vårt förhållningssätt till kollegorna, kunderna och våra partners.

Våra nordiska tjänster produceras från vårt kontor i Linköping & Malaga med ca. 140 medarbetare.

Vårt företagsnamn är Senzum vilket kan översättas till ”summan av förnuftet”, något vi över tid anser är konkurrenskraftigt.