CIC från Interactive Intelligence är Europas bästa system för kontakt-center!

Detta är konkluderat för andra året i rad när Frost & Sullivan offentliggör utfallet. CIC är alltså en telefoniväxel för ditt kontakt-center. Men ändå mycket, mycket mer.

Som certifierad Elite Partner så ger det oss rättighet att sälja, drifta och utveckla ert behov av denna växel – oavsett om du söker en molnlösning eller en fysisk installation. En stor skillnad för dig är att vi i ett annat affärsområde också bedriver outsourcing av kundservicetjänster vilket gör att vi förstår och lever i operativa utmaningar och kan därför också hjälpa till med lösningar som annars kan vara svåra att skapa.

 


Om vi påstår att kundservice har blivit ett av de viktigaste konkurrensmedlen, om ditt varumärke inte endast vill tävla med pris, så är det av yttersta vikt att du har ett system som verkligen kan skapa en kundupplevelse.

 

Exempel från verkligheten:


Tänk att du har en ny medarbetare i din kundservice. Personen i fråga är något osäker i en del frågeställningar från kunderna. Vid kluriga kundsamtal ges möjligheten att låta den nya medarbetaren använda en assistans-knapp vilket triggar en notifiering till fördefinierad supervisor som sannolikt kan mer om ärendehantering i ditt bolag. Supervisorn noterar att du behöver hjälp och trycker på medlyssningsknappen för att orientera sig i ärendet. Efter en tid väljer Supervisorn att trycka på coach-knappen vilket gör att hon/han kan ge instruktioner till den nya medarbetaren men utan att slutkunden hör något. Ponera sedan att den nya medarbetaren fortsatt är osäker och supervisorn då väljer att uppmana medarbetaren att släppa in henne/honom i samtalet varpå en 3-partsmöte initieras och löser problemet. En service värd att prata om till sitt nätverk eller på sociala medier!


Om vi dessutom hävdar att din kundserviceorganisation genererar höga kostnader då denna organisation är personalintensiv så är det intressant att se hur ett system kan optimera medarbetarnas insatser.

 

Exempel från verkligheten:

Alla kommunikationskanaler i ett gränssnitt genererar produktivitetshöjningar upp emot 40% jämfört med om du arbetar med svarshantering i olika klienter såsom mail i outlook, chat i separat programvara, facebook direkt på sidan, SMS i enskilt gränssnitt eller video i separat klient. Möjligheten för dig att optimera verksamheten genom att dessutom initiera utgående samtal blandat med inkommande interaktioner gör dessutom att du löpande kan arbeta med lojalitetsaktiviteter, undersökningar eller säljinsatser. Hur stor skillnad i personalkostnad du kan förvänta dig beror på flera saker, dock är det rimligt att tro att din investering i systemet finansieras under innevarande månad.

 

 

 Demofilm om Processautomatisering  Fördelar med CIC 4.0

 

Demofilm om Workforce management